Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

283/2019. (12. 17.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

283/2019. (XII.17.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

1. napirend01.ET     Javaslat törvényességi felhíváshoz kapcsolódó döntések meghozatalára

2. napirend02.ET     Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

3. napirend03.ET     Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

4. napirend04. ET    Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításának jóváhagyására

5. napirend05.ET     Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirend06.ET     Javaslat településrendezési eszközök teljes eljárással történő módosítására

7. napirend07.ET     Javaslat a személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára

8. napirend08.ET     Javaslat az utólagos víziközmű csatlakozás rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

9. napirend09.ET     Javaslat a közterületi térfigyelő kamera rendszerre vonatkozó szabályozás rendeletbe foglalására

10. napirend10.ET     Javaslat ingatlanértékesítésre kiírt pályázat elbírálására

11. napirend11.ET     Javaslat likviditási hitel felvételére

12. napirend12.ET     Beszámoló a környezet állapotáról

13. napirend13.ET    Javaslat a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

14. napirend14.ET     Beszámoló a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

15. napirend15.ET     Javaslat az önkormányzati vezetők tárgyévi munkájának értékelésére

16. napirend16.ET     Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők tárgyévi tevékenységéről

17. napirend              Egyebek

 

Zárt ülés:

1. napirend      17.ET     Javaslat lejáró lakásbérleti szerződés meghosszabbítására

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal