Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

265/2019. (11. 26.) a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

265/2019. (XI.26.) határozata

a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft értékű laptop vásárlásával támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés (5/f melléklet, egyéb működési célú támogatások, polgárőrség, rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása) terhére a Gárdonyi Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrőrs körzeti megbízott részére.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint a támogatásnak megfelelően a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal a megállapodást kösse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%2014.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf