Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

246/2019. (11. 26.) a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával kapcsolatos Martonvásár, 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő használati megállapodás megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

246/2019. (XI.26.) határozata

a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával kapcsolatos

Martonvásár, 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő használati megállapodás megszüntetéséről

 

  1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az „Intézményi ellátásról és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, – a Martonvásár 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő – EFOP-2.2.2-17. azonosítószámú pályázatra vonatkozó, a Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatósággal kötött Ph/735-16/2017. iktatószámú használati megállapodást közös megegyezéssel megszünteti, tekintettel arra, hogy a pályázat keretében tárgyban kötött EFOP-2.2.2-17-2019-00022. azonosítószámú, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti szerződés szintén megszűnt.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást az 1.) pontban foglaltak alapján aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. november 30.