Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

290/2019. (12. 17.) Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

290/2019. (XII.17.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról

 

1.)      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti és fenntartja a tárgyban korábban hozott 29/2015. (II.10.) határozatában foglaltakat, miszerint a Képviselő-testület a polgármesteri munkakörben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  141. §-a alapján – elismeri a szlovák és román nyelvek használatának indokoltságát a Kttv. 141. § (5) bekezdése szerinti idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvként.

2.)      A Képviselő-testület Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város polgármestere részére idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, 2019. október 13. napjától az alábbiak szerint:

a)          Kttv. 141. § (5) bekezdése szerinti nyelvpótléka:

aa)  szlovák nyelvből – felsőfok C típusú  nyelvvizsga után: 19.325.-Ft, 

b)             Kttv. 141. § (6) bekezdés szerinti nyelvpótléka:

ba)  angol nyelvből – középfok C típusú  nyelvvizsga után: 23.190.-Ft,

bb)  orosz nyelvből – középfok C típusú  nyelvvizsga után: 23.190.-Ft.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos