Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

275/2019. (11. 26.) az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

275/2019. (XI.26.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített 16/2019. (III.26.) határozatában elfogadott - és a 2019. év során szükség szerint többször módosított - közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2019.12.31.

                                                                      2) 2019.12.15.


 

 

275/2019. (XI.26.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2019. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1. „Marci vására” játszótér megépítése az Óvodamúzeum udvarán „Zöld város” pályázat keretében

Játszótér építés 1360 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

2. Dózsa György (Beethoven) út megnevezésű ingatlanon közterület rehabilitáció a „Zöld város” pályázat keretében

közterület rehabilitáció kb. 3400 m2-en

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. IV. né

2020. december 31.

 

3. Piacterület kialakítása VP pályázat keretében

Fedett és fedetlen elárusító helyek és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 1715 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. IV. né

2020. december 31.

 

4. Szolgáltatóház építése „Zöld város” pályázat keretében

Szolgáltatóház építése 518 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. IV. né

2020. december 31.

 

5. Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben”

4 utca felújítása megközelítőleg 1458,93 m hosszon

 

nemzeti

tárgyalásos

2019. IV. né.

2020. december 31.

 

6. Martonvásár - útépítési munkák 2 részben

 

2 utca építése megközelítőleg 2009.14 m hosszon

 

nemzeti