Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

261/2019. (11. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

261/2019. (XI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának „I. A Vezetők és Vezető állású munkavállalók javadalmazása” fejezet 3. alpontját 2019. november 27-dikei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

„3)  A Képviselő-testület által meghatározott többletfeladat ellátása esetén a Vezető, illetve a Vezető állású munkavállaló részesülhet egyéb béren felüli juttatásban, melynek mértéke éves viszonylatban nem haladhatja meg az 1.000.000,- Ft-ot.”

II.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának címében a Társaság nevét a Nonprofit jelzővel kiegészíti a hatályos cégnévnek megfelelően, valamint a Javadalmazási Szabályzat IX. fejezet „A szabályzat időbeli hatálya, átmeneti rendelkezések” szövegét az alábbiak szerinti pontosítja:

„Jelen Javadalmazási Szabályzatot az alapító Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2019. (XI.26) határozatával fogadta el, és 2019. november 27-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Társaság korábbi Javadalmazási Szabályzata hatályát veszti.

A határozat végrehajtásáért felelős: az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. november 27.