Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

271/2019. (11. 26.) Horváth Bálint alpolgármester 2019. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

271/2019. (XI.26.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester 2019. évi célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Bálint főállású alpolgármester 2019. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat 2019.10.25-től kezdődően a következők szerint határozza meg:

  1. A városi nívó megteremtése érdekében szükséges településfejlesztési elgondolások kidolgozásának és kommunikációjának irányítása.
  2. A folyamatban lévő önkormányzati projektek vitelének nyomon követése, irányítása és ösztönzése: az ehhez szükséges források feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. A 2020. évi önkormányzati költségvetési koncepció és költségvetés tervezési folyamatainak aktív nyomon követése, kiemelten a fejlesztési célú támogatások felhasználása terén.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását – módosítva a 222/2019. (X.23.) határozat 3.) pontjában foglaltakat – évente két alkalommal, júniusban és decemberben értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt célok pozitív értékelése esetén az alpolgármestert 2019. évben legfeljebb évi bruttó 240.000.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2019.12.31.