Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

306/2019. (12. 17.) likviditási hitel felvételéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

306/2019. (XII.17.) határozata

likviditási hitel felvételéről

 

  1. Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetésének folyamatos teljesítése érdekében, az OTP Bank Nyrt. hitelintézet -ezen határozat 1. mellékletét képező - ajánlatának elfogadásával 110.000.000 Ft/év likviditási hitel felvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez járul hozzá.
  2. Martonvásár Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékos költségei megfizetésére a fedezetet saját, illetve a pályázati elszámolásokat követően befolyó bevételeiből biztosítja.
  3. Martonvásár Város Képviselő-testülete felkéri, és egyúttal felhatalmazza polgármesterét, hogy az ajánlatban szereplő kondíciók alapján összeállított hitelszerződést, a kapcsolódó, biztosítékokra vonatkozó szerződéseket és a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.31.

 

  1. melléklet a 306/2019. (XII.17.) határozathoz: