Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

272/2019. (11. 26.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

272/2019. (XI.26.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

272/2019. (XI.26.) határozat melléklete:

 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

40/2019. (II.12.) - a polgármester 2019. évi szabadságáról - polgármester úr tárgyévi szabadságát terv szerint vette ki, jelen ülésen meghatározásra került az új ciklusban a tárgyév fennmaradó idejére részére járó szabadság is

 

41/2019. (II.12.) - a polgármester 2019. évi célfeladatairól – polgármester úr a célfeladatokat teljesítette, annak anyagi ellentételezése megtörtént, illetőleg az új ciklusra jelen ülésen történt meg a megállapítása

 

187/2019. (IX.3.) - Martonvásár, 748 hrsz-ú ingatlanból 77m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő) szerződés megkötéséről – a szerződés várhatóan decemberben kerül megkötésre, tekintettel arra, hogy a telekalakításhoz szükséges szakhatósági állásfoglalásokat be kellett szerezni

 

188/2019. (IX.3.) - Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471,3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő) szerződés megkötéséről – a szerződést megkötöttük, a szükséges telekalakítás folyamatban van

 

189/2019. (IX.3.) - a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetéséről – a KDV tájékoztatása szerint a megállapodás benyújtásra került a földhivatalhoz

 

190/2019. (IX.3.) - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról – a szerződés módosítása megtörtént

 

191/2019. (IX.3.) - a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnői feladat-ellátási helyek változásához kapcsolódó döntésekről – rendelet módosítással a változások átvezetésre kerültek

 

207/2019. (IX.18.) - Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról – Tóth Ivánt 2019. október 5-én méltóképpen eltemették, a temetés költségeit vállaltuk, a szükséges intézkedéseket megtettük

 

212/2019. (X.23.) – határozat az SZMSZ felülvizsgálata tárgyában – a korábbi módosításokat átvezettük, az egyéb felülvizsgálat decemberben fog megtörténni