Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

266/2019. (11. 26.) a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

266/2019. (XI.26.) határozata

a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés, 5/f melléklet, egyéb működési célú támogatások, polgárőrség, rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása, továbbá az egyéb működési célú támogatások sportszervezetek támogatása soron lévő maradványösszeg terhére mindösszesen 500.000 Ft támogatást nyújt

  1. a járőrszolgálatot ellátó gépjármű fenntartására,
  2. a szervezet adminisztratív költségeire,
  3. általános iskolások részére bemutató foglalkozás megtartására, és
  4. téli lovas ruházat beszerzésére.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. június 30.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%2015.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf