Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

269/2019. (11. 26.) az önkormányzati tisztségviselők cafetéria juttatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

269/2019. (XI.26.) határozata

az önkormányzati tisztségviselők cafetéria juttatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban, megbízatásuk idejére a főállású polgármester és a főállású alpolgármesterek részére járó éves cafetéria juttatás keretösszegét - a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L. § (1) bekezdése és 151. §-a alapján a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére tárgyévben megállapított mindenkori éves keretösszeg mértékével egyezően állapítja meg, a köztisztviselőkre irányadó szabályozás szerint.

2.)         A Képviselő-testület az 1.) pont vonatkozásában a cafetéria-keret felhasználására vonatkozó eljárásrendet a Hivatal  cafetéria rendszerének alkalmazását tartalmazó Egységes Közszolgálati Szabályzatról kiadott jegyzői utasításban rögzítettek szerint határozza meg.

3.)         A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármestert és alpolgármestereket megillető cafetéria juttatás kifizetéséről e határozatban foglaltak alapján intézkedjen.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2019-2024-es önkormányzati ciklus vége