Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

296/2019. (12. 17.) Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

296/2019. (XII.17.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 222/2019. (X.23.) határozatát.
  2. A Képviselő-testület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) bekezdése alapján Martonvásár városban Horváth Bálint főállású alpolgármester illetményét 2019. október 25. napjától havi bruttó 538.500.-Ft összegben állapítja meg.
  3. A Képviselő-testület félévente dönt az alpolgármester munkájának értékeléséről.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos