Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

250/2019. (11. 26.) ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

250/2019. (XI.26.) határozata

ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta

            a)      a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott sírhely megváltási, újraváltási díjak, a temető fenntartási hozzájárulás és egyéb szolgáltatási díjak fajtáját és mértékét,

            b)      a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott lakásbérleti alapdíjak fajtáját és mértékét,

            c)      a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő és közterület használati díjak, bírságok fajtáját és mértékét,

            d)      a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete szerinti, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakat,

            e)      a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 9/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete szerinti díjait,

            f)       az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet szerinti, az üzletek 22 óra és 06 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat,

            g)      az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott hozzájárulás mértékét,

            h)      a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás díját,

            i)       az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát,

            j)       az önkormányzati fenntartású Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár keretében működő

                     ja)   Óvodamúzeum látogatási díjait,

                     jb)   a Könyvtár könyvtári díjait,

            k)      az önkormányzat által kiadott „Forum Martini” lap hirdetési díjait,

            l)       az önkormányzat által működtetett

                     la)   önkormányzati honlap hirdetési díjait,

                     lb)   Forum Martini online honlap hirdetési díjait,

            m)     a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerinti, a házasságkötésért, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért fizetendő díjakat,

           

 

 

 

n)         Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 3/2015. (IV. 01.)  önkormányzati rendelete szerinti, a címer, a zászló, valamint a városnév használatáért fizetendő díjakat,

és úgy határoz, hogy ezen ár- és díjtételeket 2020. évre vonatkozóan jelenleg nem módosítja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

A határozat végrehajtásának ideje: 2020. december 31.