Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

260/2019. (11. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

260/2019. (XI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának „II. A Társaság irányítása és vezetése” fejezete „A Társaság legfőbb szerve, az alapítói jogok gyakorlása” alcíme 2. alpontját 2019. november 27-dikei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

 „2)  Az alapító kizárólagos hatáskörébe a Polgári Törvénykönyvről szóló, illetve más jogszabály által ilyenként utalt ügyek tartoznak azzal a kiegészítéssel, hogy az alapító dönt a Társaság olyan befektetéseiről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot. A Társaság olyan befektetéseiről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot az ügyvezető köteles a Felügyelő Bizottságot előzetesen tájékoztatni.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. november 27.