Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

19/2020. (2. 25.) az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

19/2020. (II.25.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2020.12.31.

                                                                      2) 2020.03.31.

 

19/2020. (II.25.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2020. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1. Piacterület kialakítása VP pályázat keretében

Fedett és fedetlen elárusító helyek és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 1715 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2020. I. né

2020. december 31.

 

2. Városüzemeltetési telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti ingatlanon

Telephely kialakítása 589,7 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2020. I. né

2020. december 31.

 

3. A martonvásári Brunszvik sétány megépítése

 

Mintegy 700 m hosszú gyalogos és kerékpáros közlekedést biztosító sétány kiépítése a Park főbejárata és a vasútállomás között

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2020. II. né.

2020. december 31.

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

-

-

-

-

-

                 

 

Martonvásár, 2020. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző


 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (rövidítése: BBKK), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)