Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

249/2019. (11. 26.) a mezőőri járulék felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

249/2019. (XI.26.) határozata

a mezőőri járulék felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 31/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott mezőőri járulék mértékét, és úgy határoz, hogy a járulék mértékét 2020. évre vonatkozóan nem módosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának ideje: 2020. december 31.