Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

270/2019. (11. 26.) a polgármester 2019. évi célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

270/2019. (XI.26.) határozata

a polgármester 2019. évi célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor főállású polgármester 2019. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat 2019.10.13-tól kezdődően a következők szerint határozza meg:

  1. A kialakított városi jövőképhez igazodó városi nívó megteremtése érdekében a város önfenntartási képességének elősegítése, a helyi együttműködés erősítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése, az ehhez szükséges eszközök és lehetőségek feltárása, ösztönzése, koordinálása.
  2. A helyi önkormányzati szervek és intézményeinek eredményes működtetése keretében: költséghatékony működés biztosítása, az ehhez szükséges források feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. A különböző forrásokból igényelt, kiemelten a folyamatban lévő Európai Uniós és területfejlesztési pályázatok vitele, a kapcsolódó és saját forrásból megvalósuló önkormányzati projektek lebonyolításának irányítása.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását – módosítva a 218/2019. (X.23.) határozata 4.) pontjában foglaltakat – évente két alkalommal, rendes júniusi és decemberi ülésén értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt teljesítménycélok pozitív értékelése esetén a polgármestert 2019. évben legfeljebb évi bruttó 635.385.-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet 2019. évi költségvetésében a jogalkotás soron fennmaradó megtakarítás és az általános tartalék terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2019.12.31.