Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

278/2019. (12. 5.) a „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Gucsek István – igen, Horváth Bálint – igen, Tóth András Miklósné – igen, Kuna Ferenc – igen, Nemes József – igen, Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

278/2019. (XII.5.) határozata

a „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges többletfedezetet Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.13.) számú önkormányzati rendelet fejlesztési célú tartalékainak terhére - részenként - az alábbi összegekben biztosítja:

a) 1. rész - Martonvásár, Jókai utca burkolatfelújítása: bruttó 26.022.921,- Ft;

b) 2. rész - Martonvásár, Gárdonyi Géza utca burkolatfelújítása: bruttó 3.085.464,- Ft;

c) 3. rész - Martonvásár, Orgona utca burkolatfelújítása: bruttó 3.890.592,- Ft;

d) 4. rész - Martonvásár, Rózsa utca burkolatfelújítása: bruttó 4.948.333,- Ft.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. október 31. napján indított „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaképpen – részenként - az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás - mind a négy rész tekintetében - eredményes.

 

B) 1. rész - Martonvásár, Jókai utca burkolatfelújítása:

 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • -Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
 • -PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 • -VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • -DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 55.987.511,- Ft)

 

C) 2. rész - Martonvásár, Gárdonyi Géza utca burkolatfelújítása:

 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
 • PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 • VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 9.012.598,- Ft)

 

 

D) 3. rész - Martonvásár, Orgona utca burkolatfelújítása:

 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
 • PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 • VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 12.629.873,- Ft)

 

 

E) 4. rész - Martonvásár, Rózsa utca burkolatfelújítása:

 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
 • PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 • VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 8.995.294,- Ft)

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B., C., D., E. pontok szerinti nyertes Ajánlattevőkkel – részenként - a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

3. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint

4. pont – Kbt. által meghatározottak szerint