Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

279/2019. (12. 5.) a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Gucsek István – igen, Horváth Bálint – igen, Tóth András Miklósné – igen, Kuna Ferenc – igen, Nemes József – igen, Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

279/2019. (XII.5.) határozata

a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.13.) számú önkormányzati rendelet fejlesztési célú tartalékainak terhére a szükséges többletfedezetet - részenként - az alábbiak összegekben biztosítja:

1. rész - Martonvásár, Damjanich utca útépítési munkái: bruttó 26.739.187,- Ft,

2. rész - Martonvásár, Orbánhegy út útépítési munkái: bruttó 7.583.349,- Ft.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. október 31. napján indított „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaképpen – részenként - az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás – mindkét részben - eredményes.

 

B) 1. rész - Martonvásár, Damjanich utca útépítési munkái:

 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
 • VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 • PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 • VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári út 34., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 84.244.571,- Ft)

 

C) 2. rész - Martonvásár, Orbánhegy út útépítési munkái:

 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
 • VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
 • DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT
 • VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 • PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (székhelye: 2461 Tárnok Fehérvári Út 34., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 59.054.898,- Ft)

 

 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B. és C. pontjai szerinti nyertes Ajánlattevőkkel – részenként - a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

3. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint

4. pont – Kbt. által meghatározottak szerint