Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

288/2019. (12. 17.) Dr. Szabó Tibor költségtérítésének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

288/2019. (XII.17.) határozata

Dr. Szabó Tibor költségtérítésének megállapításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város polgármesterének költségtérítését, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (6) bekezdésében foglaltak és megállapított illetménye alapján, 2019. október 13. napjától havi bruttó 89.700.-Ft összegben állapítja meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos