Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

313/2019. (12. 17.) Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

313/2019. (XII.17.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Horváth Bálint Martonvásár Város alpolgármestere 2019. évben a számára - a 271/2019. (XI.26.) számú határozatban (a továbbiakban: határozat) – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében a határozatban megjelölt keret terhére - végzett munkájának értékelése alapján, részére bruttó 240.000.-Ft összeg kifizetéséről határoz.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal