Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

5/2020. (1. 14.) az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2020. (I.14.) határozata

az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodásról

 

 

  1. Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás).
  2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak alapján a vonatkozó megállapodást és kapcsolódó szerződéseket kösse meg, valamint azok lényeges tárgyi változást nem tartalmazó esetleges jövőbeni módosításait aláírja.
  3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntéséről az érintetteket tájékoztassa, valamint a szükséges munkaügyi döntéseket hozza meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.01.31./ckeditor/kcfinder/upload/files/Mell%C3%A9klet.pdf