Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

308/2019. (12. 17.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

308/2019. (XII.17.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések tárgyában 2020. évre vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza:

 

I.

1.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy fenn kívánja tartani a Hivatalban végrehajtott bérfejlesztést, melyre tekintettel - élve a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 58. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazással - 2020. évre vonatkozóan továbbra is a központi, költségvetési törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő, magasabb, 46.380.-Ft összegű illetményalapot kíván meghatározni a Hivatal köztisztviselői vonatkozásában.

2.) A Képviselő-testület - figyelemmel a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltakra - továbbra is 20 %-os illetménykiegészítést biztosít mind a Hivatal felsőfokú, mind középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére, e tekintetben vonatkozó rendeletét nem kívánja módosítani.

3.) A Képviselő-testület az 1.) - 2.) pontban foglaltak szerint számított illetmények forrását 2020. évi költségvetésében tervezi.

 

II.

1.) A Képviselő-testület - élve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított lehetőségével, tekintettel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakra - a Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói részére igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:

  1. nyáron öt egybefüggő naptári hétre, amely 2020. augusztus 23. napjáig tart,
  2. télen két egybefüggő naptári hétre, amely 2021. január 3. napjáig tart.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan az igazgatási szünet idejére, a Hivatalban foglalkoztatottak részére a rendes szabadságot a vonatkozó jogszabályok alapján adja ki, az ügyelet rendjét határozza meg, továbbá az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket, aktuálisan előzetesen is, tájékoztassa.

 

A végrehajtásért felelős: polgármester, jegyző

A végrehajtás határideje: 2020.12.31.