Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

262/2019. (11. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

262/2019. (XI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata alapján a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai tiszteletdíját 2019. december 1-jei hatállyal bruttó havi 200.000,- Ft-ban állapítja meg, mely a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül kifizetésre a Társaság részéről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 01.