Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

286/2019. (12. 17.) Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

286/2019. (XII.17.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról szóló 218/2019. (X.23.) határozatát visszavonja.
  2. A Képviselő-testület Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város polgármesterének illetményét, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján, 2019. október 13. napjától havi bruttó 598.300.-Ft összegben állapítja meg.

3.)   A Képviselő-testület félévente dönt a polgármester munkájának értékeléséről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: aljegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos