Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

11/2020. (2. 4.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2020. (II.4.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

1. napirend01.ET     Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes véleményezésére

2. napirend02.ET     Javaslat megállapodás megkötésére a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése kapcsán felmerült elszámolási, költségviselési és további fejlesztési feladatokról

3. napirend03.ET     Javaslat településfejlesztési megállapodás megkötésére

4. napirend04.ET     Javaslat a lakásrendelet módosítására

5. napirend              Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal