Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

274/2019. (11. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

274/2019. (XI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének munkabérét – a béren kívüli juttatások és munkaszerződése egyéb elemeinek változatlanul hagyása mellett – 2020. január 1-jétől havi bruttó 530.000,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak alapján a vonatkozó szerződés módosítást az ügyvezetővel írja alá.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           a polgármester és az ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: folyamatos, 2.) pont: 2019.12.31.