Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

248/2019. (11. 26.) az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

248/2019. (XI.26.) határozata

az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat gazdasági teljesítőképességének megőrzése érdekében a helyi adók mértékét 2020. január 1-től módosítani kívánja, melyre nézve felülvizsgálja és módosítani kívánja vonatkozó, a helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletét.
  2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2020. évben nem vezet be a helyi adók körében új adónemet.
  3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy tárgyévben további települési adót nem vezet be, a meglévő szabályozást fenntartja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal