Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

16/2020. (2. 25.) A napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2020. (II.25.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      01.ET  Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

2. napirend      02.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadására

3. napirend      03.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására

4. napirend      04.ET  Javaslat a helyi szociális rendelet módosítására

5. napirend      07.ET  Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. III. negyedévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

6. napirend      08.ET  Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

7. napirend      09.ET  Javaslat szerződés megkötésére foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítása tárgyában

8. napirend      10.ET  Javaslat szerződés megkötésre vér-mintavételi hely működtetése tárgyában

9. napirend      12.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi hivatalos rendezvénytervének jóváhagyására

10. napirend    13.ET  Javaslat „önkormányzati tanácsadó” munkakör létrehozására

11. napirend    14.ET  Javaslat a polgármester szabadság-elszámolására, 2020. évi szabadsága megállapítására, az önkormányzati vezetők célfeladatainak meghatározására

12. napirend    15.ET  Beszámoló a polgármester, a képviselők és bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, köztartozás mentességéről

13. napirend    16.ET  Beszámoló egyes, a Képviselő-testület által nyújtott támogatások felhasználásáról

14. napirend    17.ET  Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által szervezett 2020. évi Csángó Bál támogatására

15. napirend    18.ET  Beszámoló a 2019. évi önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatokról

16. napirend    22.ET  Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

17. napirend                Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal