Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

17/2020. (2. 25.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2020. (II.25.) határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy saját bevételei várható összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek, a 2020. évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerinti táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

  1. melléklet a 17/2020. (II.25.) határozathoz

 

Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

                                                                                                                                                                                                                                    Ezer forintban

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021.

2022.

2023.

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

307000

307000

307000

921000

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3000

3000

3000

9000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

30000

30000

30000

90000

Részvények, részesedések értékesítése

05

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

 

 

 

 

Saját bevételek (01+… .+07)

08

340000

340000

340000

1020000

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a

09

170000

170000

170000

510000

Előző év (-ek) ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

 

 

 

 

Adott váltó

14

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

15

 

 

 

 

Halasztott fizetés

16

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

 

 

 

 

Adott váltó

22

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

23

 

 

 

 

Halasztott fizetés

24

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

170000

170000

170000

510000