Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

280/2019. (12. 5.) a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Gucsek István – igen, Horváth Bálint – igen, Tóth András Miklósné – igen, Kuna Ferenc – igen, Nemes József – igen, Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

280/2019. (XII.5.) határozata

a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú

közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján a polgármester által 2019. november13. napján indított EKR001360932019 azonosítószámú „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szókló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 75. § (2) bekezdésének g) pontjára tekintettel eredménytelenné nyilvánítja.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredménytelenséget tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont – polgármester

2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint