Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

25/2020. (2. 25.) önkormányzati tanácsadó munkakör létrehozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2020. (II.25.) határozata

önkormányzati tanácsadó munkakör létrehozásáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 239. § (2) bekezdése alapján - a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására a polgármesteri hivatalban egy önkormányzati tanácsadói munkakör létrehozásáról dönt.
  2. A Képviselő-testület az új munkakör költségvetési fedezetét a mindenkori beruházási, fejlesztési tartalék terhére biztosítja költségvetésben.
  3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkakör betöltéséről a feladat végzéshez megkívánt végzettségű és tapasztalattal rendelkező szakember kiválasztásával gondoskodjon.
  4. A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a jegyzőt a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására az 1.) pontban foglaltakra is tekintettel.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos