Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

8/2020. (1. 30.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2020. (I.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

1. napirend01.ET     Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

2. napirend02.ET     Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi tevékenységéről, az önkormányzat szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzetéről és kilátásairól, valamint az önkormányzat megvalósult beruházásairól és fejlesztési terveiről

3. napirend              Egyebek – Lakossági hozzászólások, észrevételek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal