Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

292/2019. (12. 17.) Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

292/2019. (XII.17.) határozata

Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 220/2019. (X.23.) határozatát.
  2. A Képviselő-testület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) bekezdése alapján Martonvásár városban Gucsek István főállású alpolgármester illetményét 2019. október 25. napjától havi bruttó 538.500.-Ft összegben állapítja meg.
  3. A Képviselő-testület félévente dönt az alpolgármester munkájának értékeléséről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos