Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

3/2020. (1. 14.) a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Tóth András Miklósné – igen, Nemes József – igen, Kuna Ferenc – igen, Horváth Bálint – igen, Varga Ferenc – igen, és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2020. (I.14.) határozata

a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges alapmennyiség bruttó 263.921.634,- Ft összegű fedezetét Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése alábbi keretei terhére biztosítja:

  1. a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00007 azonosító számú, 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből 187.655.740,- Ft + 27 % ÁFA,
  2. a 2019. évi pénzmaradványból 20.156.570,- Ft+27 % ÁFA.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges

  •  „opciós mennyiség 1.” nettó 15.005.507,- Ft összegű fedezetéről annak megrendelése esetén, illetőleg
  • az „opciós mennyiség 2.” nettó 16.981.647,- Ft összegű fedezetéről annak megrendelése esetén

szükség szerint a későbbiekben dönt.

 

3.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. november 27. napján indított „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

 

B) Az alábbi ajánlattevő:

  1. ajánlata érvényes: F-Építő Generál Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.)
  2. az eljárás nyertese a következők szerint:

F-Építő Generál Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.,)

  • Alapmennyiség - ajánlati ár összesen (nettó Ft): 207.812.310,- Ft,
  • Opciós mennyiség 1. – ajánlati ár összesen (nettó Ft): 15.005.507,- Ft,
  • Opciós mennyiség 2. – ajánlati ár összesen (nettó Ft): 16.981.647,- Ft.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 3. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 3/B/b. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4., 5. pont – polgármester

4. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – szükség szerint későbbiekben

3. pont – azonnal

4. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint

5. pont - Kbt. szerint