Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

281/2019. (12. 5.) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására tett észrevételekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

281/2019. (XII.5.) határozata

az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására tett észrevételekről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete megkeresi

  • az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer üzemeltetőjét, a NEKSZT Kft.-t, valamint
  • a közbeszerzésekért felelős Miniszterelnökséget,

hogy a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának technikai okairól tájékozódjon és szükség szerint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdésének módosítására, az EKR-be épített, határidő hosszabbításra vonatkozó rendszerautomatizmusra javaslatot tegyen.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti megkeresését készítse elő, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megkeresést és a szükséges jognyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont – polgármester

2. pont – jegyző, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – 15 nap