Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

6/2020. (1. 14.) a Martonvásár, 448/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2020. (I.14.) határozata

a Martonvásár, 448/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 448/3 helyrajzi számú ingatlant a jövőben határozatlan időre a Martongazda Nonprofit Kft. (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 22717728-2-07, képviseli: Dr. Király Gabriella ügyvezető) használatába kívánja adni közfeladatainak ellátása érdekében.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak teljesítése érdekében, az érintett ingatlan hasznosítási jellegének megváltoztatása céljából készítse elő Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosítását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont 2020 februári testületi ülés