Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

273/2019. (11. 26.) a Martonvásár, 1378 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „C típusú sportpark kivitelezéséhez” kapcsolódó vállalkozási szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

273/2019. (XI.26.) határozata

a Martonvásár, 1378 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló

„C típusú sportpark kivitelezéséhez” kapcsolódó vállalkozási szerződésről

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 1378 helyrajzi számon megvalósuló „C típusú sportpark kivitelezése Martonvásár városban vállalkozási szerződés keretein belül” c. – a Beruházási Ügynökséggel (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), mint Építtetővel és a Greenturf Sport Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Adonyi u. 17.), mint Vállalkozóval kötendő – szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 1. pontjában megjelölt vállalkozási szerződést aláírja, megkösse, és annak teljesítése során szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – 2019.11.30.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%2016.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf