Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

259/2019. (11. 26.) a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVI. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

259/2019. (XI.26.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVI. számú módosításáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának, Varga Ferencnek 2019. november 30-ai hatállyal történt lemondását ezennel tudomásul veszi, ezzel Varga Ferenc felügyelő bizottsági tagsága 2019. november 30-án megszűnik.

 

II.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. június 26-án kelt egységes szerkezetű Alapító Okiratának 14.3. pontját 2019. december 1-jei hatállyal a következők szerint állapítja meg (a módosítást félkövér dőlt betű jelzi):

 

„14.3.  A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Horváth Bálint

Anyja születési neve: Dr. Porvay Judit

Lakcím: 2462 Martonvásár, Ady Endre utca 3.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 01.

 

Név: Tóth Balázs Károly

Anyja születési neve: Bödök Márta

Lakcím: 2462 Martonvásár, Tátra u. 11.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 01.”

 

III.

A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet jogi képviselő útján nyújtsa be.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           I-II. pont tekintetében a polgármester,

                                                                       a III. pont tekintetében az ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont tekintetében azonnal,

                                                                       a III. pont tekintetében 30 napon belül