Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

312/2019. (12. 17.) polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

312/2019. (XII.17.) határozata

polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szabó Tibor, Martonvásár Város polgármestere 2019. évben a számára - a 270/2019. (XI.26.) számú határozatban (a továbbiakban: határozat) – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésben a határozatban megjelölt keret terhére - végzett munkájának értékelése alapján, részére bruttó 635.385.-Ft összeg kifizetéséről határoz.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal