Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

4/2020. (1. 14.) a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Tóth András Miklósné – igen, Nemes József – igen, Kuna Ferenc – igen, Horváth Bálint – igen, Varga Ferenc – igen, és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2020. (I.14.) határozata

a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges bruttó 145.405.265,- Ft összegű fedezetét Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alábbi keretei terhére biztosítja:

a) a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00007 azonosító számú, 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből 56.393.767,- Ft + 27 % ÁFA,

b)  viziközmű tartalékból 21.484.395,- Ft+27 % ÁFA,

  1. a BMÖGF/1162-1/2018 számú 429383 azonosító számú „Brunszvik terv” című, 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből 36.614.173,- Ft + 27% ÁFA.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. december 06. napján indított „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

 

B) Az alábbi ajánlattevő:

  1. ajánlata érvényes: Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Kft. (székhelye: 1112 Budapest Zólyom Köz 4.)
  2. az eljárás nyertese a következők szerint: Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Kft. (székhelye: 1112 Budapest Zólyom Köz 4., ajánlati ár összesen (nettó Ft): 114.492.335,- Ft)

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B/b. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

                

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont - azonnal

3. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint

4. pont - Kbt. szerint