Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

264/2019. (11. 26.) a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

264/2019. (XI.26.) határozata

a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés 5/f melléklet, egyéb működési célú támogatások, polgárőrség, rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása sor terhére legfeljebb 200.000,- Ft összegben támogatja a Martonvásári Mentőállomás eszközállományának bővítését.

2.) A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti eszközbeszerzés érdekében a határozat 1.) pontjában foglaltak alapján a határozat mellékletét képező adományozási szerződést megkösse, illetőleg ennek vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 31.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%2013.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf