Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartására hozott Humán Bizottsági döntés módosításáról
beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről
beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról
beszámoló a Forum Martini 2019. évi működéséről
beszámoló a 2019. évi nemzetközi kapcsolatokról
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIV. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet biztosításáról
lejárt: 1970. január 01. 01:00
92/2020. (4. 30.) a temető újranyitásáról
a temető újranyitásáról
a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről
közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport Nonprofit Kft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményei) feladatok ellátására
A 1868375286 azonosítószámú LEADER térségi együttműködési projekt önrészének kiegészítéséről
veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV.21.) határozat módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról
a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
A veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről
élelmiszer egységcsomagok tartalmáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról
a Martonvásár, 1116 hrsz. alatti ingatlant érintő 87/2020. (IV.28). határozat módosításáról
önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a Martonvásári Sport Klub 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolójának elfogadására
a "Martonvásárért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
az "Embertársainkért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a Házirend módosításának jóváhagyására
a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról
MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról
ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
126/2020. (6. 30.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 72/2019. (IV. 28.) határozat, valamint a Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 8/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről szóló 78/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról szóló 88/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről szóló 89/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról szóló 90/2020. (IV. 30.) határozata, valamint a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről szóló 94/2020. (V. 12.) határozat, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelet, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről szóló 95/2020. (V. 12.) határozat, valamint közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) feladatok ellátásáról szóló 96/2020. (V. 12.) határozat megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról szóló 99/2020. (V. 14.) határozat, valamint Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló 100/2020. (V. 14.) határozat megerősítéséről
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról szóló 107/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról szóló 109/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról szóló 110/2020. (V. 26.) határozat, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a Brunszvik Teréz Óvodában a házirend módosításának jóváhagyásáról szóló 115/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 119/2020. (V. 28.) határozat megerősítéséről
Martonvásár 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2019. évi végrehajtásáról
beszámoló a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról
a közterület-felügyelet 2019 május-2020 június időszakra vonatkozó működéséről szóló beszámolóról
a 2020. évi rendezvényterv módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVII. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete karbantartása/hibaelhárítása tárgyában kötött karbantartási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft. között munkavállalók közös foglalkoztatása tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötéséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról
Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelének kölcsönadásáról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
a polgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester 2020. I. féléves munkájának értékeléséről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
a Brunszvik sétány megvalósítása érdekében kötendő szerződés elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről