Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz.: 220) alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda Házirendjének módosításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartásáról és a következő nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjáról
......... törvényes képviselő ............... nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
........... törvényes képviselő ............. nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
Kovácsné Palócz Marianna törvényes képviselő Kovács Emese Gyöngyvér nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
........... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................... törvényes képviselő ...............nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.................. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén szavazatok leadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének IV. módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
a helyi adórendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslatról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
az iskolatej program folytatásáról
a Képviselő-testület 2021. évi Munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
2021. évi finanszírozási és keretszerződések elfogadásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításának véleményezési szakaszában tett módosítások elfogadásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról és véleményezési szakasz lezárásáról
a Martonvásári Sport Klub támogatásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
a 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Gucsek István alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról
a képviselők 2020. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
az Apha-vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c. közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
az Úszónemzet program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének módosításáról
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
2021. évi likviditási hitel felvételéről
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően a Mundi Medical Bt.-vel kötendő bérleti előszerződésről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. részére ingó vagyonelemek haszonkölcsönbe adásáról
a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan részét érintő bérleti szerződés kiegészítéséről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a martonvásári 1905/1 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő ajándékozásáról
a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről
a Fejérvíz Zrt. ázsiós tőkeemelésében való részvételről és alapszabályának módosításáról
2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetről és működési területről
Pályázat benyújtásáról a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) felhívásra
2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Martonvásár, 42 hrsz-ú ingatlant érintően a Viszló Trans Kft-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról
a Martonvásár, 885/6 hrsz-ú ingatlant érintően a NAGY-KÚT Bt-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról
a Martonvásár, 1078 hrsz-ú ingatlant érintően Tóth Tiborral kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1062 hrsz-ú ingatlant érintően a Marton Fruit Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú ingatlant érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés módosításáról
munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodás módosításáról és kiegészítéséről
közművelődési megállapodások megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervéről
Horváth Bálint alpolgármester 2021. évi célfeladatairól