Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
199/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
206/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az alakuló ülés napirendi pontjairól
az SzMSz felülvizsgálata tárgyában
eseti szavazatszámláló bizottság választásáról
Gucsek István alpolgármester megválasztásáról
Horváth Bálint alpolgármester megválasztásáról
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
a polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Farkas Erzsébet távozó képviselő köszöntése
a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló 116/2019. (V.14.) határozat módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
227/2019. (10. 29.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
232/2019. (11. 18.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése 2” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési rendjéről
a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba történő tag delegálásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
238/2019. (11. 26.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről
közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2020. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával kapcsolatos Martonvásár, 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő használati megállapodás megszüntetéséről
a 2019. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 2. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a Fodor-MED és Társai Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a BERCZI DENT Kft.-vel az egyetlen körzetnek minősülő, Martonvásár Város közigazgatási területén fogorvosi ellátást érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVI. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására
a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a polgármester 2019. évi szabadságáról
az önkormányzati tisztségviselők cafetéria juttatásáról
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester 2019. évi célfeladatairól
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár, 1378 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „C típusú sportpark kivitelezéséhez” kapcsolódó vállalkozási szerződésről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
277/2019. (12. 5.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására tett észrevételekről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
283/2019. (12. 17.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Fejér Megyei Kormányhivatal „a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó” javaslatának megtárgyalásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor költségtérítésének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről