Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Gucsek István alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
az SZMSZ egyes függelékeinek elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról
a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról
a Martonvásár közigazgatási területén működő közterületi térfigyelő rendszer kameráinak elhelyezkedéséről
Martonvásár, 220 hrsz-ú ingatlanból 714 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
likviditási hitel felvételéről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
a képviselők 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
316/2019. (12. 17.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
2/2020. (1. 14.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodásról
a Martonvásár, 448/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
8/2020. (1. 30.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
11/2020. (2. 4.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
szennyvízhálózattal kapcsolatos négyoldalú megállapodás megkötéséről
a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodásról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
16/2020. (2. 25.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Martonvásár VárosÖnkormányzata2020. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I-III. negyedéves szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítására
szerződés megkötéséről vér-mintavételi hely működtetése tárgyában
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi hivatalos rendezvénytervéről
önkormányzati tanácsadó munkakör létrehozásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
a polgármester 2020. évi szabadságáról
a polgármester 2020. évi célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester 2020. évi célfeladatairól
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 2019. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2019. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2019. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2019. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásárért Alapítvány részére megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Csángó Bál támogatására
a 2019. évi önkormányzati szociális - és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
lejárt: 1970. január 01. 01:00
42/2020. (2. 25.) köszönetnyilvánítás
köszönetnyilvánítás
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
46/2020. (2. 28.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Damjanich utca útépítési munkái a Budai út és a Jókai Mór utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a "Martonvásár - Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben: Martonvásár, Jókai utca (Bocskai u. - Damjanich u. közötti burkolatfelújítása)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejárt: 1970. január 01. 01:00
51/2020. (3. 17.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola átszervezéséről
a Dr. Jellinek és Társa Bt. új telephelyének bejegyzéséhez való hozzájárulásól
a BERCZI-DENT Kft. fióktelepének bejegyzéséhez való hozzájárulásról
a Magyar Kézilabda Szövetség "Országos Tornaterem Felújítási Programjában" támogatott tornaterem felújításához önerő biztosításáról
egyes kifizetések felfüggesztéséről
Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések megerősítéséről
Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott döntések megerősítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására
a helyi személyszállítási közszolgáltatást érintő átmeneti módosításokról
a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról
A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: temető látogathatósága
A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: anyakönyvi események
a veszélyhelyzeti házi gyermekorvosi rendelési idő jóváhagyásáról
a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról
A Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
adásvételi szerződés vagyoni értékű rákötési jog átruházásáról
a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló 188/2019. (IX.3.) határozat módosításáról
Martonvásár Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójáról
Veszélyhelyzeti tartalék képzéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról
a MartonSport Nonproft Kft. mérlegének és 2019. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról