Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

202/2020. (8. 6.) a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2020. (VIII.6.) határozata

a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Martonvásár, 0119 hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanból - jelen határozat 1. melléklete szerinti változási vázrajzon feltüntetett - várhatóan 0119/2 helyrajzi számú, 10.071 négyzetméter alapterületű ingatlant nyilvános pályázaton, a Vevő általi alábbi kötelezettségek vállalása -

  1. Martonvásár Város Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia között 2019.01.30. napján létrejött Megállapodás sárrázó utak létesítéséről szóló dokumentumban (a továbbiakban: Megállapodás) foglalt kötelezettségek teljesítése az ingatlanrész megvásárlásától számított 2 éven belül,
  2. az ingatlanrész megvásárlásától számított 2 éven belül az ingatlanrész (leendő 0119/2 hrsz), illetőleg a jelen határozat 2. melléklete szerinti (Martonvásár, 5 hrsz., a leendő 0119/1 hrsz és a 053/21 hrsz) ingatlanok aszfaltozásának vállalása, út kiépítése az a) pont szerinti Megállapodásban foglalt paraméterek szerint,
  3. az adásvételt megelőzően, de a pályázat elbírálását követően lefolytatandó földhivatali (telekalakítási) eljárások és ahhoz kapcsolódó hatósági eljárások illetékeinek, díjainak, valamint az ezt megalapozó fölmérés, változási vázrajz elkészítés, stb. mindennemű költségének vevő általi viselése,
  4. az a)-b) pont szerinti kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetére az adásvételi (elő)szerződésben az Önkormányzat javára 5 évre szóló visszavásárlási jog kikötésének vállalása,
  5. az adásvétel tárgyát képező ingatlanrésznek a Vevő által „kivett közforgalom számára megnyitott magánút”-ként történő fenntartása végleges jelleggel

– mellett a pályázati kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő értékben értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint alpolgármestert, hogy értékesítésről szóló, a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soron következő ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:     1.-3. pont – Horváth Bálint alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – Horváth Bálint alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:         1.- azonnal

2. pont – 2020.08.30.

3. pont – azonnal

4. pont – sikeres pályázat utáni soron következő ülés

5. pont- eredménytelen pályázatot követő 30 nap

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08m_ET_20200806_H1_H2%201mell%C3%A9klete.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08m_ET_20200806_H2%202mell%C3%A9klete.pdf