Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

225/2020. (9. 29.) a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadási szándékéról és az átvevő társaságban történő részvételről, és a beolvadás tervezett időpontjáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

225/2020. (IX.29.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadási szándékéról és az átvevő társaságban történő részvételről, és a beolvadás tervezett időpontjáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója rögzíti, hogy a 187/2020 (VIII.6.) határozatában az  ügyvezetés előterjesztése és a felügyelőbizottságok állásfoglalása alapján egyetértett azzal, hogy a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /rövidített neve: Martongazda Nonprofit Kft.; székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 22717728-2-07; cégjegyzékszáma: Cg.07-09-018536; képviselője: Tóth Balázs Károly ügyvezető, önállóan; a továbbiakban: Beolvadó Társaság/ a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba /rövidített neve: MartonSport Nonprofit Kft.; székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 24901084-2-07; cégjegyzékszáma: Cg.07-09-024940, vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; statisztikai számjele: 24901084-9319-572-07.; képviselője: Tóth Balázs Károly ügyvezető, önállóan, a továbbiakban: Átvevő Társaság, beolvadást követően: Jogutód Társaság/ a Ptk. 3:44. § szerinti beolvadással beolvadjon (“Beolvadás”). A Beolvadás bejegyzésének a tervezett időpontja 2021. január 01. napja, azzal, hogy a jogelőd jogi személy törlésének és a jogutód jogi személy bejegyzésének hatálya nem eshet azonos napra az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § (1a) bekezdése alapján. A társaságok Alapítója továbbá úgy határoz, hogy a jogutód Átvevő Társaságban mind a kettő társaság vonatkozásában fennálló üzletrészével részt kíván venni. A Beolvadás hatályosulásával a Beolvadó Társaság megszűnik, annak jogutódja az Átvevő Társaság lesz. A Beolvadást követően az Átvevő Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik tovább, jelenlegi és a Beolvadó Társaság üzleti, és közszolgáltatási tevékenységeinek megváltoztatása nélkül. A Beolvadást követően a jogutód Átvevő Társaság egyedüli tagja az Alapító lesz. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapja 2020. június 30. napja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 01. 01.