Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

157/2020. (6. 30.) a Martongazda Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft. között munkavállalók közös foglalkoztatása tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2020. (VI.30.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft. között munkavállalók közös foglalkoztatása tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében eljárva, a Társaság Alapító okiratának 10.2. pontja alapján a Martongazda Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft. között munkavállalók közös foglalkoztatása tárgyában 2020. február 11-én létrejött együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20200630_Martongazda_szerz%C5%91d%C3%A9sek%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_VI_mell.pdf