Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

223/2020. (9. 29.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

223/2020. (IX.29.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      01.ET  Javaslat bizottsági tagságról való lemondással kapcsolatos döntéshozatalra

2. napirend        02.ET   Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Martongazda

Nonprofit Kft. (mint Beolvadó Társaság) és a MartonSport Nonprofit Kft. (mint Átvevő Társaság) egyesülésére és az átalakulási terv elfogadására

3. napirend        03.ET   Javaslat 2021. évi finanszírozási és keretszerződések, valamint önkormányzati rendelettervezetek véleményezésére

4. napirend        04.ET   Beszámoló a Martonsport Nonprofit Kft. 2020. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről

5. napirend        05.ET   Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. II. félévi üzleti tervének elfogadására

6. napirend        06.ET   Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

7. napirend        07.ET   Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. módosítására

8. napirend        08.ET   Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata gazdasági programjának elfogadására

9. napirend        09.ET   Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

10. napirend      10.ET   Javaslat a helyi szociális rendelet módosítására

11. napirend      11.ET   Javaslat a Budai út 27. pályázatával kapcsolatos döntésre és lakás-és helyiségbérleti szerződés elfogadására

12. napirend      12.ET   Javaslat ingatlanrész megvásárlására

13. napirend      13.ET   Javaslat pályázatokhoz kapcsolódó szabálytalansági döntések tudomásul vételére

14. napirend      14.ET   Javaslat új tagok csatlakozására a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

15. napirend      15.ET   Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról

16. napirend      16.ET   Javaslat a Forum Martin Polgárőr Egyesület kérelmének támogatására

17. napirend      17.ET   Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2019. évi alakulásáról

18. napirend      18.ET   Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes véleményezésére

19. napirend      19.ET   Javaslat az alpolgármesterek cégátalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak meghatározására

20. napirend                  Egyebek

 

ZÁRT ülés:

1. napirend        23.ET   Javaslat képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatására

2. napirend        24.ET   Javaslat humán bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás

                                               lefolytatására

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal